Nationaltheatret - Mimesis 2015

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.

- Abraham Lincoln

MIMESIS

Nationaltheatret: I møte med verdensdramatikken blekner all ledelseslitteratur. Stjerneskuespillere fra Nationaltheatret og anerkjente forelesere i ledelsesfaget fra Beowulf & Earendel oppfordrer norske ledere: La teateret bli inspirasjonskilde og læremester. MIMESIS er en erkjennelse av at en organisasjon er som et teater, med alle de vanskelige valg, samfunnshensyn og maktspill en toppleder står overfor. Du møter Pia Tjelta, Kåre Conradi, Ellen Horn og Ine Jansen. Sammen med Beowulf & Earendel gir de deg en helt unik opplevelse – og verdifull innsikt i kunsten og lede.

Vår løsning

Konseptet dreier rundt menneskets evne til å ikle seg forskjellige roller i forskjellige situasjoner, og gjennom livet. Vi er i konstant endring og utvikling. Gjennom teksturer og taktile kontraster ønsket vi å forsterke denne tanken hos mottakeren. Vi har gjort konseptutvikling, navneprosess og design.

Produksjon av invitasjoner: Karlsberg AS