Juvet

↑ Arbeider

Juvet Landscape Hotel

Juvet sine nettsider har svært mye besøk fra hele verden, men var tunge å navigere i, hadde svært mye innhold – og hadde et stort behov for å forbedre brukeropplevelsen. Sammen med Knut og Kristina på Juvet jobbet vi ut en minimumsliste over elementer som skulle forbedres og som hadde en rask og kostnadseffektiv vei fra design til publisering.

Presentasjon av de unike hotellrommene og fasilitetene på Juvet hadde førsteprioritet - selvfølgelig sammen med bookingforespørsel, og så snart dette var på plass publiserte vi de nye sidene. Vi vil jevnlig fremover oppdatere og utvikle nettsidene til Juvet, utelukkende basert på brukertesting, brukerundersøkelser og analyser av trafikken.