Norwind Offshore

↑ Arbeider

Identitet og lansering for Norwind Offshore

Norwind Offshore kom til oss med behov for bistand til å utarbeide et strategisk fundament, en visuell identitet, webside og lanseringsstrategi. Med kort deadline fikk vi utnyttet breddekompetansen i Havnevik til det fulle.

Om kunden og oppdraget

Norwind Offshore er et nyetablert rederi som tilbyr spesialtilpassede fartøy i hovedsak rettet mot maritime operasjoner innen utbygging og drift av havvind. Selv om selskapet er nytt, sitter menneskene bak med en unik kompetanse gjennom generasjoner med avanserte offshoreoperasjoner.

Et strategisk grunnlag

Vi innledet samarbeidet med å utarbeide en merkevarestrategi som ga retning. Strategien sikret en felles enighet om hvor vi er og hvor vi skal, og er en forutsetning for å skape sterk kommunikasjon.

<p><p typo=">

Research og valg av visuell retning

Med strategien som bakteppe utviklet vi en visuell identitet og bisto med nødvendige avklaringer knyttet til IPR. I researchfasen fant vi to hovedkategorier for symboler innen bransjen Norwind Offshore befinner seg i. Den ene fokuserer på en krysning mellom det moderne og grønne, som fort kan bli en datert løsning – mens den andre støtter seg på historiske logoer med maritim symbolikk. Sammen med kunden ønsket vi å finne en balansegang, hvor vi skapte et eget merke som kan leve lenger enn nyhetsverdien av vindkraft – og samtidig ta vare på de historiske linjene som har skapt Norwind Offshore.

Et tydelig symbol

Monogrammet ble et tidlig fokus for oss, da dette vil være det elementet i identiteten som må tåle tidens tann bedre enn de fleste andre bestanddelene. Språk og tone, farger og bilder vil endre seg over tid – men symbolet vil være det bestandige hvor vi lagrer alt det gode vi forbinder med Norwind Offshore.

Monogrammet må være tydelig og gjenkjennelig i ekstreme størrelser, fra mindre digitale versjoner til malt på siden av 10 meter høye skip.

Lansering

Så kom tidspunkt for lansering. I forkant hadde vi klargjort en gjennomarbeidet pressepakke som sikret en bred lansering rettet mot bransjerettede, lokale, nasjonale og internasjonale medier. Ved hjelp av verktøy for medieovervåkning hadde vi kontinuerlig oversikt over saker etterhvert som de ble publisert, og kunne holde kunden løpende orientert.

Veien videre

Nå som selskapet er lansert og i full drift, jobber vi videre med implementering av visuell identitet på ulike flater og løpende digital markedsføring. Følg gjerne Norwind Offshore på Facebook eller LinkedIn for å se hva denne dyktige gjengen foretar seg.

«Med meget kort tidsfrist utviklet Havnevik vår merkevarestrategi og la til rette for en profesjonell lansering. Når vi henvendte oss for hjelp til logo og web ble vi umiddelbart utfordret på hva vi ønsket å kommunisere og til hvilke målgrupper. Med hjelp av Havnevik kom vi riktig ut fra hoppkanten fra start og har lagt grunnlaget for en god merkevare for fremtiden. Det er alltid trygt å bli bistått av erfarne og kompetente folk, og dette leverte Havnevik nok en gang.»

Svein Leon Aure, daglig leder i Norwind Offshore