Regatta

↑ Arbeider

Regatta - Vedlikeholdskampanje

Regatta har utviklet flyteprodukter i over 60 år, og er en av Europas ledende produsenter av redningsvester og flyteprodukter. Produktene krever vedlikehold for å fungere optimalt, noe Regatta har ønsket å rette fokus på. I den forbindelse har vi bistått med korrigering og opplysning på nettsider, utvikling av ikoner, bruksanvisningsfilmer og kampanjefilm med 5 på gata om vedlikehold, for å synliggjøre viktigheten av vedlikehold.

<pre>Foto: Tony Hall</pre>
<p>Foto: Tony Hall</p>

Safety made comfortable

<p>Foto: Tony Hall</p>


Hvor mye kan du om vedlikehold?

Du bør utføre vedlikehold av oppblåsbare vester årlig, før bruk og at tabletten inni vesten har en levetid på 3 år?

Gjennom film, messer og support-siden har Regatta startet prosjektet med å informere brukerne om viktigheten rundt vedlikehold.


Foto: Tony Hall