Kjell Holm-Jubileum

↑ Arbeider

Jubileums årsrapport - Stiftelsen Kjell Holm

3. august 2019 var det 25 år siden Kjell Holm grunnla «Stiftelsen Kjell Holm» med formål om å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak. Vi fikk i den anledning lage programhefte over de kulturelle begivenhetene som markerte feiringen.

Vi fikk gleden av å gjenoppta det gode samarbeidet med Stiftelsen, og denne gangen satte vi jubileumsfeiringen og årsberetningen mellom to permer. Vi er stolte over å få ta del i Stiftelsen Kjell Holms prosjekter og takker for oppdraget og samarbeidet.

«Vi lever i en digital verden hvor få dokumenter havner på trykk, og vi er derfor veldig glad for at nettopp denne vakre rapporten fikk livets fysiske rett. Vi er strålende fornøyd med resultatet og måten oppgaven er løst på.»

– Styret v/ Torill S. Eliassen
Stiftelsen Kjell Holm

Vi tok i bruk store flater og farge for å markere skillet mellom jubileumsfeiringen i bilder og årsberetningen. I årsberetningen er det lagt vekt på luft, oversiktlighet og god lesbarhet i layouten.

Årsrapporten i sin helhet kan leses her.

Vi videreførte det enkle, rene designet fra programbladet vi laget i fjor. For- og bakside er preget med stiftelsens logo og jubileumsår, i tillegg er tittel fremhevet med spotlakk.