Viiral

↑ Arbeider

Viiral – Ta vare på egen helse

Å lansere et helt nytt produkt nasjonalt er spennende! Sammen med Viiral har vi utviklet strategier, kommunikasjonskonsept, emballasjedesign, annonser og alt som hører med i byggingen av en ny merkevare.

<p>Foto: Havnevik</p>

Budskap rettet mot reisende ble i en periode vist på både Flytoget og på Gardermoen.

Mindre forkjølelse - for hele familien

Viiral er et norsk produkt som kan virke forebyggende mot forkjølelse.