Norwind Offshore – Built for change

← Tilbake

Norwind Offshore – Built for change

Norwind Offshore er nå lansert. Selskapet som tilbyr spesialtilpassede fartøy rettet mot avanserte maritime operasjoner for utbygging og drift av havvind. Bak selskapet står aktører med lang erfaring fra tradisjonell offhorevirksomhet. Denne kompetansen og erfaringen tar de nå med inn i Norwind Offshore for å støtte opp under utbyggingen av fornybar energi til havs.

Vi har jobbet tett sammen med Norwind Offshore og utviklet merkevarestrategi, visuell identitet og web. Vi har også bistått med PR-arbeid under lanseringen.

Vi gratulerer så mye og ser frem til å følge dere videre.

Besøk norwindoffshore.com