Havnevik bistår selskaper i å realisere sitt potensiale. Vi er et miljø bestående av strateger, innholdsprodusenter og designere. Vi er lokalisert i Ålesund, og er stolte av å tilhøre en region tuftet på entreprenørskap, gründere og innovative ildsjeler.

Asset 1

God sommer!

Vi er tilbake fra ferie 29. juli

Sørg for at din vest gir trygghet

Film for Regatta >