Strategisk Kommunikasjon

Havnevik bistår selskaper i å realisere sitt potensiale. Vi er et miljø bestående av strateger, innholdsprodusenter og designere. Vi er lokalisert i Ålesund, og stolte over å tilhøre en region tuftet på entreprenørskap, gründere og innovative ildsjeler.