Havnevik bistår selskaper i å realisere sitt potensiale. Vi er et miljø bestående av strateger, innholdsprodusenter og designere. Vi er lokalisert i Ålesund, og stolte over å tilhøre en region tuftet på entreprenørskap, gründere og innovative ildsjeler.


Produktlansering fra Regatta.

I sommer lanserte Regatta nye produkter.
Vi bisto med film- og fotoshoot.

Se flere alle produktfilmene og foto her >


Manus/regi: Havnevik.
Produksjon: Havnevik.