Sparebanken Møre - Forsikring

↑ Arbeider

Forsikringskampanje for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre ønsket å fremme noen av sine forsikringer til unge voksne, blant annet bilforsikring og Ung i Norge-pakken. Det gjorde vi gjennom en digital kampanje med flere animasjonsfilmer som rullet på sosiale medier og skjermer i regionen. Takk for et morsomt oppdrag!

«Kampanjene vi kjørte med animasjonene laget av Havnevik overgikk all forventning og vi har fått veldig gode resultater. Vi er svært fornøyd med leveransen og det gode samarbeidet.»

– Anita Uggedal, Fagansvarlig digitale kundeflater